Skip to main content

Show filters

Hide filters

превеждане от чужд език

Description

Description

Превежда думи, изречения и понятия от чужд език на родния си език или на друг чужд език.

URI на понятието

Status

released