Skip to main content

Show filters

Hide filters

архивиране на досиета на ползвателите на здравни услуги

Description

Description

Съхранява досиета на ползвателите на здравни услуги по подходящ начин, включително резултатите от изпитванията и обяснителните бележки, така че лесно да бъдат извличани при необходимост.

URI на понятието

Status

released