Skip to main content

Show filters

Hide filters

концентриране на хартиена каша

Description

Description

Измерва теглото и концентрацията на хартиена каша за последваща обработка и съхранение чрез използване на дискови филтри и изчислява плътността на кашата с помощта на специфични формули.

URI на понятието

Status

released