Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на правни доказателства

Description

Description

Анализира доказателства, например доказателства по наказателни дела, правна документация във връзка с даден случай или друга документация, която може да се счита за доказателство, за да се получи ясна представа за делото и да се постигнат решения.

URI на понятието

Status

released