Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на организационни политики

Description

Description

Разработва и контролира изпълнението на политиките, насочени към документиране и подробно определяне на процедурите за работа на организацията във връзка със стратегическото ѝ планиране.

Връзки

URI на понятието

Status

released