Skip to main content

Show filters

Hide filters

придружаване на ученици по време на учебна екскурзия

Description

Description

Придружава ученици на учебна екскурзия извън училищната среда и гарантира тяхната безопасност и сътрудничество.

Връзки

URI на понятието

Status

released