Skip to main content

Show filters

Hide filters

ръководене на служители

Description

Description

Ръководи служители и подчинени, работейки в екип или самостоятелно, с цел максимално увеличаване на тяхната производителност и принос. Планира работата и дейностите им, дава указания, мотивира и ръководи служителите към постигането на целите на дружеството. Следи и преценява по какъв начин служителят поема отговорностите си и как се изпълняват тези дейности. Открива зони за подобряване и отправя предложения, за да постигне тази цел. Ръководи група хора, за да им помогне да постигнат целите си и поддържа ефективни работни отношения между служителите.

Връзки

URI на понятието

Status

released