Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на апаратура за дентални процедури на коне

Description

Description

Гарантира, че стоматологично оборудване за коне се поддържа в съответствие с високи стандарти, готово за употреба и сглобено, включително лични предпазни средства с цел свеждане до минимум на риска от предаване на болести по животните.

Връзки

URI на понятието

Status

released