Skip to main content

Show filters

Hide filters

решаване на дребни проблеми при поддръжка

Description

Description

Предприемане на последващи действия във връзка с поддръжката и ремонта, които трябва да бъдат извършени. Разрешаване на незначителни проблеми и прехвърляне на по-сериозни проблеми на лицето, отговорно за поддръжката.

URI на понятието

Status

released