Skip to main content

Show filters

Hide filters

съветване по строителни въпроси

Description

Description

Предоставя съвети по строителни въпроси на различните страни, участващи в строителни проекти. Информира ги за важните съображения във връзка с изграждането на сгради и провеждане на консултации относно бюджетите за строителство.

URI на понятието

Status

released