Skip to main content

Show filters

Hide filters

осъществяване на принос към защитата на хора от причиняване на вреди

Description

Description

Използва установени процеси и процедури за оспорване и докладване на опасно, зловредно, , дискриминиращо или експлоататорско поведение и практики, като за всяко такова поведение се обръща внимание на работодателя или на съответния орган.

Връзки

URI на понятието

Status

released