Skip to main content

Show filters

Hide filters

наблюдаване на спазването на параметрите на строителни проекти

Description

Description

Наблюдава напредъка на строителните обекти и съответствието на различните параметри, посочени на етапа на проектиране, като качество, разходи, срокове и отговорности на изпълнителите.

URI на понятието

Status

released