Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на разходите за събиране на добива

изготвяне на финансови документи, данни, доклади или бюджети

tрансверсални умения и компетентности

социални и комуникационни умения и компетентности

Общуване

докладване на факти

анализ и оценка на информация и данни

достъп и анализиране на цифрови данни

обработка на цифрови данни

анализ и оценка на информация и данни

оценяване на данни, информация и цифрово съдържание

проверяване на данни

документиране и записване на информация

документиране на технически проекти, процедури, проблеми или дейности

работа с компютри

достъп и анализиране на цифрови данни

управление, събиране и съхранение на цифрови данни

извършване на анализ на данни

докладване на резултати от анализ

осигуряване на доклади с анализ на разходите и ползите

оценка на нуждите от ресурси

анализ и оценка на информация и данни

анализ на финансови и икономически данни

оценяване на финансовата жизнеспособност

умения

информационни умения

изчисляване и оценка

оценка на нуждите от ресурси

оценяване на оперативните разходи

оценяване на разходите за събиране на добива

Description

Description

Оценява необходимото оборудване за прибиране на реколтата, предоставя точни оценки на реколтата и работи в рамките на определените бюджети.

URI на понятието

Status

released