Skip to main content

Show filters

Hide filters

изпитване на електрооборудване

Description

Description

Изпитва електрически системи, машини и компоненти и проверка на електрически свойства като напрежение, ток, съпротивление, капацитет и индуктивност с използване на електрическо оборудване за изпитване и измерване, например мултимер. Събира и анализира данни. Контролира и оценява работата на системата и предприемане на действия при необходимост.

URI на понятието

Status

released