Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на техники за даване на съвети

Description

Description

Консултира клиенти по различни лични или професионални въпроси.

Връзки

URI на понятието

Status

released