Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на различни комуникационни канали

Description

Description

Използва различни видове комуникационни канали, като вербална, цифрова и телефонна комуникация с цел изграждане и споделяне на идеи или информация.

Връзки

URI на понятието

Status

released