Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на качествен контрол

Description

Description

Извършва инспекции и изпитвания на услуги, процеси или на продукти за оценка на качеството.

Връзки

URI на понятието

Status

released