Skip to main content

Show filters

Hide filters

упражняване на надзор върху управлението на организация

Description

Description

Ръководи управлението на предприятието и гарантира, че се полагат всички необходими усилия за гладкото протичане на операциите.

URI на понятието

Status

released