Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

насърчаване на работата с младежи в местните общности

Description

Description

Разпространява информация относно предимствата на работата с младежта в местната общност и помощ за създаването на полезни взаимодействия с трети страни, които подкрепят и насърчават работата с младежта като цяло.

Връзки

URI на понятието

Status

released