Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на бази данни

Description

Description

Използва софтуерни инструменти за управление и организиране на данни в структурирана среда, които се състоят от характеристики, таблици и връзки с цел търсене и промяна на съхраняваните данни.

Връзки

URI на понятието

Status

released