Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на инвестиционен портфейл

Description

Description

Създава инвестиционен портфейл за клиент, който включва застрахователна полица или множество полици за покриване на специфични рискове, като финансови рискове, помощ, презастраховане, промишлени рискове или природни и технически бедствия.

Връзки

URI на понятието

Status

released