Skip to main content

Show filters

Hide filters

подпомагане на координирането на дейности по популяризиране

Description

Description

Подпомага създаване на график за дейностите за популяризиране. Определя съдържанието на рекламните дейности. Избира секторен отговорник или отговорници за делегиране и споделяне с тях на съответната информация. Подготвя необходимите материали.

Връзки

URI на понятието

Status

released