Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на серия от изпитвания

Description

Description

Провежда изпитвания, поставяйки система, машина, инструмент или друго оборудване чрез поредица от действия в действителни експлоатационни условия, за да се оцени неговата надеждност и пригодност за изпълнение на неговите задачи, и съответно регулировката на настройките.

Връзки

URI на понятието

Status

released