Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на аналитично мислене

Description

Description

Изготвя разсъждения, като се използват логика и разсъждения, за да се установят силните и слабите страни на алтернативните решения, заключения или подходи към проблемите.

Алтернативен етикет

използване на аналитично мислене

прилагане на аналитичност

прилагане на аналитичността

прилагане на аналитичното мислене

URI на понятието

Status

released