Skip to main content

Show filters

Hide filters

изчисляване на количествата суровина за закупуване

Description

Description

Изготвя приблизителна оценка на подходящите количества суровини, които ще бъдат закупени и необходими, за да се постигнат целите на производството въз основа на перспективите и прогнозите.

URI на понятието

Status

released