Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на научно изследване

Description

Description

Планира научни изследвания чрез формулиране на изследователски въпрос и провеждане на емпирични или научни изследвания, за да се разследва истината по отношение на въпроса за научните изследвания.

Алтернативен етикет

извършване на научно изследване

научна работа

провеждане на научни изследвания

провеждането на научно изследване

провеждане на научна дейност

Връзки

URI на понятието

Status

released