Skip to main content

Show filters

Hide filters

наемане на служители

Description

Description

Наема нови служители чрез определяне на длъжностните функции, реклама, провеждане на събеседвания и подбор на персонал в съответствие с фирмената политика и законодателството.

Scope note

It may include recruiting volunteers.

Алтернативен етикет

набиране на служители

назначаване на служители

Връзки

URI на понятието

Status

released