Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на обществената безопасност и сигурност

Description

Description

Прилага съответните процедури, стратегии и да използване на подходящото оборудване за насърчаване на дейности за сигурност на местно или национално равнище за защита на данните, хората, институциите и имуществото.

Връзки

URI на понятието

Status

released