Skip to main content

Show filters

Hide filters

приспособяване към промени

Description

Description

Променя на отношението или поведението на едно лице с цел приспособяване към промените на работното място.

Връзки

URI на понятието

Status

released