Skip to main content

Show filters

Hide filters

планиране на социални жилища

Description

Description

Планира изграждането на обществени жилища при придържане към архитектурните разпоредби и принципите за градоустройствено планиране.

Връзки

URI на понятието

Status

released