Skip to main content

Show filters

Hide filters

демонстриране на професионално отношение към клиенти

Description

Description

Демонстрира отговорност и професионално задължение за полагане на грижи за клиенти, които ще включват комуникационни умения и фокусиране на ориентацията към обслужването на клиенти.

URI на понятието

Status

released