Skip to main content

Show filters

Hide filters

преподаване на космически науки

Description

Description

Обучава учащите в теорията и практиката на космическите науки, по-специално в сферата на астрономията, космическото инженерство, астробиологията, космическата археология и астрохимията.

Връзки

URI на понятието

Status

released