Skip to main content

Show filters

Hide filters

финансово прогнозиране

Description

Description

Инструмент, използван при фискалното финансово управление, който установява тенденциите в приходите и очакваните финансови условия.

Връзки

URI на понятието

Status

released