Skip to main content

Show filters

Hide filters

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

Description

Description

Прилага принципи, политики и разпоредби, целящи постигането на екологична устойчивост, включително чрез намаляване на отпадъците, потреблението на енергия и вода, повторната употреба и рециклирането на продукти, както и чрез ангажираност в икономиката на споделянето.

Алтернативен етикет

следване на екологично устойчиви работни практики

следване на графиците за събиране на рециклиране

повторно използване на продукти

намаляване на потреблението на енергия

минимизиране на производството на отпадъци в домакинствата

намаляване на консумацията на вода или енергия

избягване на артикули за еднократна употреба

споделяне на физически ресурси

практикуване на минималистичен начин на живот

избягване на пластмасата

Връзки

URI на понятието

Status

released