Skip to main content

Show filters

Hide filters

принципи за проектиране

Description

Description

Използваните при проектирането елементи, като унифицираност, мащаб, съотношение, баланс, симетрия, пространство, форма, текстура, цвят, светлина, нюанс и съгласуваност и прилагането им на практика.

Връзки

URI на понятието

Status

released