Skip to main content

Show filters

Hide filters

спазване на нормативната уредба в областта на строителството

Description

Description

Общува със строителната инспекция, например чрез представяне на схеми и планове, за да се осигури стриктното спазване на всички строителни наредби, закони и кодекси.

Алтернативен етикет

спазване на строителните разпоредби

спазване на строителните норми

Връзки

URI на понятието

Status

released