Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на архитектура с ИКТ данни

Description

Description

Упражнява надзор върху наредбите и използва ИКТ техники, за да определи архитектурата на информационните системи и да контролира събирането, съхранението, обединяването, подреждането и използването на данни в дадена организация.

Алтернативен етикет

управление на архитектура с данни

управление на архитектурата с ИКТ данни

дефиниране на фирмена архитектура

управлението на архитектура с ИКТ данни

управление на архитектура с ИТ данни

URI на понятието

Status

released