Skip to main content

Show filters

Hide filters

идентифициране на нужди за обучение

Description

Description

Анализира проблемите в обучението и определя изискванията за обучение за дадена организация или физически лица, за да им се дадат указания, съобразени с тяхното предишно обучение, профил, средства и проблем.

Връзки

URI на понятието

Status

released