Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на жизнения цикъл на ресурсите

Description

Description

Оценява употребата и възможността за рециклиране на суровините в целия жизнен цикъл на продукта. Отчита приложимите разпоредби, като например Пакета за политиката относно кръговата икономика на Европейската комисия.

URI на понятието

Status

released