Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на политика в областта на околната среда

Description

Description

Разработва организационна политика за устойчиво развитие и спазват законодателството в областта на околната среда в съответствие с политическите механизми, използвани в областта на опазването на околната среда.

Връзки

URI на понятието

Status

released