Skip to main content

Show filters

Hide filters

политически идеологии

Description

Description

Различните политически идеологии, които представляват набор от етични идеи, принципи, символи, митове и доктрини, следвани от отделни личности, групи, класове или институции, и предлагат обяснение за това как едно общество трябва да работи.

URI на понятието

Status

released