Skip to main content

Show filters

Hide filters

R

Description

Description

Техниките и принципите за разработване на софтуер, като например анализ, алгоритми, кодиране, тестване и съставяне на модели за програмиране в R.

Връзки

URI на понятието

Status

released