Skip to main content

Show filters

Hide filters

спазване на поверителност на данните на ползвателите на здравни услуги

Description

Description

Спазва и поддържат поверителността за заболяването и информацията за лечението на ползвателите на здравни услуги.

Връзки

URI на понятието

Status

released