Skip to main content

Show filters

Hide filters

организиране на дейности за набиране на средства

Description

Description

Извършва дейности за набиране на средства за организация или кампания, например обсъждания с обществеността, събиране на средства по време на кампании за набиране на средства или други видове събития и използване на онлайн инструменти за набиране на средства.

URI на понятието

Status

released