Skip to main content

Show filters

Hide filters

инспектиране на противопожарно оборудване

Description

Description

Инспектира противопожарното оборудване, например пожарогасители, пръскачки и противопожарни коли, за да установи дали оборудването функционира правилно и да оцени неизправностите.

URI на понятието

Status

released