Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инструктиране на кухненския персонал

даване на инструкции

организиране, планиране и съставяне на графици за работа и дейности

насочване на оперативни дейности

управляване на услуги по материалната база

упражняване на надзор върху хора

надзор над екип или група

ръководене на служители

съвместна работа с други лица

даване на инструкции

делегиране на отговорности

предаване на устни инструкции

представяне на информация

представяне на обща информация

даване на инструкции на обществеността

даване на указания на персонала

комуникация, сътрудничество и творчество

преподаване и обучение

обучение по оперативни процедури

Подкрепяне на другите

инструктиране на други лица

tрансверсални умения и компетентности

социални и комуникационни умения и компетентности

Ръководене на другите

ръководене на други лица

умения

ръководни умения

разпределяне и контрол на ресурсите

ръководене и управление на човешки ресурси

управляване на персонал

инструктиране на кухненския персонал

Description

Description

Инструктира кухненския персонал, като го насочва и обучава и като му предоставя помощ преди, по време на и след обслужването.

URI на понятието

Status

released