Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

почистване на части от плавателни съдове

Description

Description

Почиства машинните отделения и компонентите на плавателния съд като използва подходящи почистващи материали; грижи се за спазването на наредбите за опазване на околната среда.

URI на понятието

Status

released