Skip to main content

Show filters

Hide filters

LAMS

Description

Description

Компютърната програма LAMS е платформа за електронно обучение за създаване, управление, организиране, докладване и предоставяне на електронни образователни курсове или обучителни програми. Тя се разработва от фондацията LAMS.

URI на понятието

Status

released