Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на бизнес процеси

Description

Description

Проучва приноса на работните процеси за бизнес целите и следят тяхната ефективност и продуктивност.

Връзки

URI на понятието

Status

released