Skip to main content

Show filters

Hide filters

представяне на законодателно предложение

Description

Description

Представя предложение за нови законодателни актове или промени в съществуващото законодателство по начин, който е ясен, убеждаващ и съответстващ на нормативната уредба.

Връзки

URI на понятието

Status

released